Blockchain + IBM = Sant!

IBM har inlett ett nytt samarbete med några av världens största livsmedelsföretag för att förbättra livsmedelssäkerheten med hjälp av blockkedjeteknik. Många av de problem som påverkar säkerheten idag, så som föroreningar och livsmedelsburna sjukdomar, beror på bristande information och spårbarhet. Tillsammans med bland annat Dole, Nestlé och Walmart kommer IBM arbeta för att säkra spårbarheten genom hela leverantörskedjan för livsmedelsprodukter.

Årligen insjuknar var tionde person och drygt 400 000 människor dör på grund av förorenad mat. När en förorening väl har upptäckts kan det ta flera veckor för att identifiera ursprunget, vilket orsakar ytterligare sjukdomsfall, förlorade intäkter och matsvinn. Med en blockkedja kan samtliga parter inom livsmedelsbranschen – från tillverkare och distributörer till återförsäljare och konsumenter – få tillgång till säker information om varornas ursprung och tillstånd genom hela processen. Det kan bland annat möjliggöra för livsmedelsleverantörer att snabbt kunna spåra förorenade produkter, säkerställa att de tas bort från butikshyllorna och minska spridningen av eventuella sjukdomar.

– Blockkedjan är en mycket användbar teknik för alla typer av industrier där spårbarheten är viktig, inte minst inom livsmedelsbranschen. Utöver att den förbättrar livsmedelssäkerheten skapar den ett ökat förtroende mellan aktörerna i kedjan. Inköparen kan exempelvis få en garanti på att köttet hållit samma temperatur längs hela transportsträckan och konsumenten kan ta del av allt från ursprungsdata till potentiella allergener, säger Christina Claughton-Wallin, handelsexpert på IBM Sverige.

IBM har redan slutfört flera pilotprojekt som framgångsrikt visar hur blockkedjans tillgängliggörande av information och spårbarhet har gett en positiv inverkan på livsmedelssäkerheten. Med det nya samarbetet kommer arbetet fördjupas och nya områden identifieras där blockkedjan ytterligare kan förbättra det globala ekosystemet för livsmedel.

Bitcoin över $8 000!

I morse gick 1 bitcoin över 8 000 dollar, nytt rekord, ny nivå krossad. Många källor tror på en nivå runt $10 000 runt årsskiftet. Själv tror jag på en lätt tillbakagång inom kort, då Bitcoin Cash kommer att dra igång sin propagandamaskin igen, för att sedan slå tillbaka på dem själva lagom till julen, då Bitcoin spräcker $10 000-nivån.

Källor: FortuneBreakitSvD

 

 

Bitcoin rusar i Zimbabwe!

Som vi skrivit om tidigare, så har användningen av bitcoin har ökat märkbart i Zimbabwe i år. I oktober växlades bitcoin för omkring en miljon dollar på den lokala bitcoinbörsen Golix. Under hela 2016 var motsvarande summa 100 000 dollar.

Precis detta är ju det som är storheten i Bitcoin, i och för sig för alla kryptovalutor.

Mer att läsa: Inc.CNNMoney

 

Mark Karpelès, Mt. Gox storägare, kan blir rik på stulna Bitcoin!

Mark Karpeles, ägare och CEO för Mt.Gox, i den tidiga bitcoin-eran kan bli grymt rik på sina tidigare kunder. 2011 köpte Mark cirka 90% av Mt. Gox, dåtidens största Bitcoin handelsplats. 2014 “försvann” allt och bitcoin-ägare runt om i hela världen blev av med allt. DOCK så har nu funnit cirka 200 000 bitcoin, som går att koppla till Mt.Gox.

Egentligen borde allt vara “hunky dory”, men men lagen säger att Mt.Gox bara behöver betala tillbaka pengar till sina gamla kunder motsvarande värdet bitcoins handlades till vid det tillfället.

Om så är fallet, så får Mr Mt.GOX cirka 850 miljoner dollar, för vid tidpunkten för konkursen handlades bitcoin för runt 400 dollar.

Källa: Wallstreet Journal