Blockchain + IBM = Sant!

IBM har inlett ett nytt samarbete med några av världens största livsmedelsföretag för att förbättra livsmedelssäkerheten med hjälp av blockkedjeteknik. Många av de problem som påverkar säkerheten idag, så som föroreningar och livsmedelsburna sjukdomar, beror på bristande information och spårbarhet. Tillsammans med bland annat Dole, Nestlé och Walmart kommer IBM arbeta för att säkra spårbarheten genom hela leverantörskedjan för livsmedelsprodukter.

Årligen insjuknar var tionde person och drygt 400 000 människor dör på grund av förorenad mat. När en förorening väl har upptäckts kan det ta flera veckor för att identifiera ursprunget, vilket orsakar ytterligare sjukdomsfall, förlorade intäkter och matsvinn. Med en blockkedja kan samtliga parter inom livsmedelsbranschen – från tillverkare och distributörer till återförsäljare och konsumenter – få tillgång till säker information om varornas ursprung och tillstånd genom hela processen. Det kan bland annat möjliggöra för livsmedelsleverantörer att snabbt kunna spåra förorenade produkter, säkerställa att de tas bort från butikshyllorna och minska spridningen av eventuella sjukdomar.

– Blockkedjan är en mycket användbar teknik för alla typer av industrier där spårbarheten är viktig, inte minst inom livsmedelsbranschen. Utöver att den förbättrar livsmedelssäkerheten skapar den ett ökat förtroende mellan aktörerna i kedjan. Inköparen kan exempelvis få en garanti på att köttet hållit samma temperatur längs hela transportsträckan och konsumenten kan ta del av allt från ursprungsdata till potentiella allergener, säger Christina Claughton-Wallin, handelsexpert på IBM Sverige.

IBM har redan slutfört flera pilotprojekt som framgångsrikt visar hur blockkedjans tillgängliggörande av information och spårbarhet har gett en positiv inverkan på livsmedelssäkerheten. Med det nya samarbetet kommer arbetet fördjupas och nya områden identifieras där blockkedjan ytterligare kan förbättra det globala ekosystemet för livsmedel.

480 000 nya Bitcoin-jobb

Enligt företaget Freelancer, så har det under 3:e kvartalet tillkommit cirka 480 000 nya jobb i Bitcoinsektorn. Det är en ökning med 82 %. Företagen och branscherna som är överrepresenterade är inga dussinföretag utan de som nämns är Adobe InDesign, 3D design, creative design, web language HTML5 samt e-handelsplattformen WooCommerce.

Källa: CNBC

Ny lösning för handla matkasse, resor eller möbler med dina Bitcoin, i Sverige.

Bitcoinpresentkort är en ny svensk plattform för att snabbt kunna köpa presentkort, för dina bitcoin, för att sedan kunna köpa direkt hos den butik du valt. Det gör det lite enklare och snabbare än växla in dem mot svenska kronor.

Bitcoin Presentkort Jensa Consulting

Det finns ett stort antal tjänster och produkter att välja emellan Vingresor, CDON, Europamöbler samt ett 30-tal till och fler lär det bli. Det är en bra tjänst, eftersom det är få handlare idag, som förstått enkelheten och storheten med Bitcoin. Bitcoin och dess användning är ju i sin början, så tjänster som denna kommer att komma på löpande band närmsta framtiden. Vad det gäller Bitcoinpresentkort.com ser ut att vara en tjänst i rätt riktning spår vi på Jensa Consulting.

Bitcoin veckan som gick!

Som vanligt samlar vi de intressantaste artiklarna från veckan som gått.

btc

Apples medgrundare Steve Wozniak gillar bitcoin. Han menar att kryptovalutan skulle kunna bli en bättre värdebevarare än guld eller den amerikanska dollarn. – Affärsvärlden

Allra-vinst, kan ha investerats i Bitcoin – Svenska Dagbladet

Säljer sitt hus för Bitcoin – The Register

Mer än 120 hedge-fonder som fokuserar på Bitcoin – CNBC