Blockchain + IBM = Sant!

IBM har inlett ett nytt samarbete med några av världens största livsmedelsföretag för att förbättra livsmedelssäkerheten med hjälp av blockkedjeteknik. Många av de problem som påverkar säkerheten idag, så som föroreningar och livsmedelsburna sjukdomar, beror på bristande information och spårbarhet. Tillsammans med bland annat Dole, Nestlé och Walmart kommer IBM arbeta för att säkra spårbarheten genom hela leverantörskedjan för livsmedelsprodukter.

Årligen insjuknar var tionde person och drygt 400 000 människor dör på grund av förorenad mat. När en förorening väl har upptäckts kan det ta flera veckor för att identifiera ursprunget, vilket orsakar ytterligare sjukdomsfall, förlorade intäkter och matsvinn. Med en blockkedja kan samtliga parter inom livsmedelsbranschen – från tillverkare och distributörer till återförsäljare och konsumenter – få tillgång till säker information om varornas ursprung och tillstånd genom hela processen. Det kan bland annat möjliggöra för livsmedelsleverantörer att snabbt kunna spåra förorenade produkter, säkerställa att de tas bort från butikshyllorna och minska spridningen av eventuella sjukdomar.

– Blockkedjan är en mycket användbar teknik för alla typer av industrier där spårbarheten är viktig, inte minst inom livsmedelsbranschen. Utöver att den förbättrar livsmedelssäkerheten skapar den ett ökat förtroende mellan aktörerna i kedjan. Inköparen kan exempelvis få en garanti på att köttet hållit samma temperatur längs hela transportsträckan och konsumenten kan ta del av allt från ursprungsdata till potentiella allergener, säger Christina Claughton-Wallin, handelsexpert på IBM Sverige.

IBM har redan slutfört flera pilotprojekt som framgångsrikt visar hur blockkedjans tillgängliggörande av information och spårbarhet har gett en positiv inverkan på livsmedelssäkerheten. Med det nya samarbetet kommer arbetet fördjupas och nya områden identifieras där blockkedjan ytterligare kan förbättra det globala ekosystemet för livsmedel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s