Bitcoin Segwit2x forken är avbruten

Mike Belshe, CEO på BitGo, har nu gått ut officiellt och bekräftat att Segwit2x-forken kommer att avbrytas. Mike, som är talesman för gruppen bakom Segwi2x, där bland annat Xapo, Bitmain och Blockchain.info ingår, säger att man avbryter för att inte “dela upp Bitcoin-gemenskapen i två läger”.

Källor: Fortune – Quartz Media – TC – HBL

One thought on “Bitcoin Segwit2x forken är avbruten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s