Skola accepterar Bitcoin

En amerikansk förskola i New York, Montessori-skolan i Flatiron och SoHo, har nu lämnat kreditkortsbetalningar och erbjuder Bitcoin som betalningsmedel. Detta för att det är billigare.

Man är noga att betona att det inte handlar om en gimmick, utan man har redan idag en handfull föräldrar som betalar med Bitcoin.

Källa: Bitcoin Insider

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s