Amerikansk polis, minerar bitcoin för undercoverjobb på Dark Web

Benton countys polis, i Arkansas USA, har börjat minera bitcoin för att ekonomiskt stödja deras IT-avdelning. Tanken varför man minerar sina egna bitcoin, är för att de inte ska vara spårbara.

I huvudsak ska deras minerade bitcoin användas för att köpa förbjudna tjänster och varor på Dark Web.

Källa: ArkansasOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s