Blockchain revolutionerar resandet

I Amadeus senaste rapport, Blockchain: harnessing its potential in travel, identifieras blockchain som en teknik med stor potential att transformera vårt resande i framtiden. Detta genom att förändra sättet vi utbyter data digitalt. Precis som internet har möjliggjort ett enkelt och snabbt utbyte av information, så kan blockchain göra det möjligt att utbyta data, eller ”värde”, mellan såväl företag, myndigheter och individer. Hittills har värde varit en faktisk valuta, men denna rapport antyder att blockchain även kan användas för att utbyta identifikation av passagerare, spårningsuppgifter om bagage och lojalitetspoäng.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s