De fem grundprinciperna, när man jobbar med IT-säkerhet!

it-säkerhet

När man skall göra en säkerhetsutredning, av sitt företag/organisation, så finns fem bra principer att utgå ifrån. Dessa skall man värdera och överväga grundligt när man gör sin utredning, inte minst när man skall sätta sina policys.

Sekretess

Att förhindra att någon utomstående får tag på vår information.

Integritet

Att förhindra att någon utomstående förändrar vår information, avsiktligt eller oavsiktligt

Tillgänglighet

Att förhindra att information hamnar i fel händer, men fortfarande i våra.

Spårbarhet

Att man kan följa information eller aktiviteter i internt system och härleda den.

Oavvislighet

Att ingen kan förneka att information mottagits eller skickats, från exakt den positionen eller användare.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s