Dataföreningen startar Blockchain- och Bitcoinlabb och arbetsgrupper

Dataföreningen startar nya former för samverkan som kan skapa konkreta värden till nytta för användare, organisationer och samhället. Det kan vara ett branschproblem eller ny teknik som behöver testas och utvärderas. Resultaten kan bli rapporter, guider, checklistor, digitala tjänster, prototyper eller kod.

Syftet med de nya grupperna är att åstadkomma ett konkret värdeskapande, ett resultat, som sedan kan distribueras bland medlemmar. Det finns ett stort behov av till exempel guider eller checklistor inom ett antal områden.

– Det finns en önskan bland medlemmar att kunna bidra mer konkret i digitaliseringens transformation av samhället, säger Christer Berg som är ordförande i Dataföreningen. I den nya formerna av grupper kan vi också bättre kanalisera all den kompetens som finns inom föreningen.

Hittills har föreningen startat ett digitalt labb och en arbetsgrupp:

DL#01 Bitcoin Commerce, som ska utforska, testa och rekommendera lösningar för handel med Bitcoin som valuta.

AG#01 Nationell agenda för välfärdsteknologier, som ska ta fram riktlinjer för tillämpningar av produkter och tjänster inom e-hälsa.

Intresserade som vill medverka behöver vara medlemmar i Dataföreningen. Sedan är det bara att höra av sig till den lokala kretsen eller till Christer Berg på christer.berg@dfs.se.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s